Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Rusza rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

top

Rusza rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”


Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy",  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk)  do udziału w projekcie "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie".
Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału
w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Rekrutacja będzie prowadzona od 20 kwietnia do 20 maja 2017 roku.
W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.
W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:
– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „Projekty”.

stopka

Odsłony: 21

Informacja

Szanowni Państwo,

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Zmiana na lepsze!”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. W związku z tym zwracamy się do Państwa z  uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o prowadzonej przez naszą Fundację rekrutacji na swojej stronie internetowej i tym samym wsparcie naszej inicjatywy. W załączniku znajdą Państwo plakat oraz ulotkę dotyczącą naszego projektu.

 Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z terenu gmin: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Górna, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny i Kielce, należących do co najmniej jednej z następujących grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących teren KOF, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci diagnozy potrzeb, Indywidualnym Planem działania, pośrednictwem zawodowym, szkoleniami zawodowymi:

  • - Pracownik robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi
  • - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  • - Spawacz metoda MAG

pośrednictwem pracy oraz stażami zawodowymi ze wsparciem adaptacyjnym.

Dodatkowo zapewniamy stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe ,certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje, catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem 727 400 872 oraz na stronie

http://www.eds-fundacja.pl/projekty/zmiananalepsze/projekt.php

Proces rekrutacji będzie trwać w okresie 01.03.2017-31.08.2017r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ulotka-zmiana_na_lepsze_A5.pdf)pobierz >>Ulotka informacyjna971 Kb

Odsłony: 26

Wesolych Świąt

JAJO

Odsłony: 33

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel”

7-9 kwietnia 2017r

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Podczas tegorocznej VIII edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL, swoją ofertę wypoczynku na wsi zaprezentowały między innymi polskie regiony, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, regionalne i lokalne organizacje turystyczne oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z kraju i z zagranicy.

Jak co roku Loklana Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" miała swoje stoisko podczas targów, na którym gościliśmy Koło Gospodyń Wiejskich „Rykoszyn" oraz „Żurawinki", Stowarzyszenie Sołectwa Oblęgór „Skałka" oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wierna Rzeka", które oferowały zwiedzającym regionalne potrawy. Wystąpiły ze swoim programem artystycznym Zespół Ziemi Świętokrzyskiej i „Wierna Rzeka". Podczas Targów Agrotravel można było podziwiać palmy i bukieciki wykonane przez panią Józefę Bucką.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Targach i prezentowanie naszego pięknego regionu!

Odsłony: 34

Informacja

topDnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Dorzecze Bobrzy” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze

– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacyjny do projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie - profil pomocy

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie uczestnika projektu

- Dokumenty uczestnika projektu:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznes plan

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Karta oceny biznes planu

Oświadczenie o pomocy de minimis

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

 

stopka

Odsłony: 59

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

TopDesktop version