Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Stan realizacji LSR na koniec listopada 2017 r.

Do końca listopada 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" przeprowadziło 4 nabory wniosków o środki pomocowe z Leadera. Jako pierwszy (listopad 2016 r.) ruszył konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej. Zainteresowanie mieszkańców było duże a liczba złożonych wniosków znacznie przekroczyła zaplanowaną na te nabory alokację środków. W ramach naboru wniosków 1/2016 na przedsięwzięcie „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR" został złożonych 19 wniosków, 3 wnioski zmieściły się w limicie środków przeznaczonych w naborze.

W styczniu 2017 r. zostały przeprowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2 zakresach:

- 1/2017 Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie

- 2/2017 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej

W ramach naboru nr 1/2017 wpłynęło 5 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 450 113,00 zł/zaplanowana kwota w ramach naboru to 500 000,00zł.

W ramach naboru nr 2/2017 wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 490 874,00zł/zaplanowana kwota w ramach naboru to 500 000,00 zł.

W dniu 22 czerwca 2017 r. został zakończony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej. W ramach naboru nr 3/2017 wpłynęło 41 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 4 100 000,00 zł.

W chwili obecnej zostało podpisanych 18 umów o przyznanie pomocy, natomiast pozostałe wnioski oczekują na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że po podpisaniu umów rozpoczną się inwestycje pozwalające na rozwój firm i całego obszaru co pozytywnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich i wzrost zatrudnienia.

Kolejnym etapem realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 będą nabory w ramach projektów grantowych (na przedsięwzięcia 1.1.1 Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz 1.2.2.Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców) oraz na rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD przewidziane w harmonogramie na I połowę 2018 r. O szczegółach tych naborów skierowanych głownie do organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.dorzeczebobrzy.eu.