Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Informacja

topDnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Dorzecze Bobrzy” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze

– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacyjny do projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie - profil pomocy

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie uczestnika projektu

- Dokumenty uczestnika projektu:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznes plan

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Karta oceny biznes planu

Oświadczenie o pomocy de minimis

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

 

stopka

Odsłony: 242

Projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy",  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk)  do udziału w projekcie "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"
W projekcie zostały przewidziane następujące formy wsparcia:

  • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • doradztwo grupowe oraz  indywidualne z zakresu powstawania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej: 21 000,00 zł,
  • półroczne wsparcie pomostowe w kwocie 1 100,00 zł/mies.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, powyżej 29 r. życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z woj. świętokrzyskiego:

  • osoby bezrobotne poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo w tym: kobiety, osoby powyżej 50 r. życia, osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, niskowykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin (gosp. rolne nie przekraczające 2 ha)
  • osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą posiadać I lub II profil pomocy.

 

Dorzecze-Bobrzy---plakat-wsparcie-marzec-2017

Odsłony: 235

Wyniki naboru 2/2017

Informujemy, że w zakładce PROW 2014-2020 - NABORY 2017 - WYNIKI NABORU 2/2017 znajdą Państwo informację z zakończonej w LGD "Dorzecze Bobrzy" oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 2/2017 dla przedsięwzięcia 1.4.2  Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj

Odsłony: 286

Wyniki naboru 1/2017

Informujemy, że w zakładce PROW 2014-2020 - NABORY 2017 - WYNIKI NABORU 1/2017 znajdą Państwo informację z zakończonej w LGD "Dorzecze Bobrzy" oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 1/2017 dla przedsięwzięcia 1.4.1  Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj

Odsłony: 267

Konsultacje dotyczące kryteriów wyboru operacji

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją zmiany w kryteriach wyboru operacji w ramach LSR. Na uwagi czekamy do dnia 31 marca 2017 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (kryteria_wyboru_operacji.pdf)pobierz >>Kryteria wyboru i oceny do naborów wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Dorzecze Bobrzy”458 Kb
Pobierz plik (oswiadczenie__siedziba_na_terenie.pdf)pobierz >>Oświadczenie - siedziba na terenie220 Kb
Pobierz plik (oswiadczenie__siedziba_na_terenie_granty.pdf)pobierz >>Oświadczenie - siedziba na terenie granty279 Kb
Pobierz plik (oswiadczenie__wykorzystanie_logotypu.pdf)pobierz >>Oświadczenie - wykorzystanie logotypu221 Kb
Pobierz plik (oswiadczenie_3_lata_w_branzy.pdf)pobierz >>Oświadczenie - 3 lata w branży220 Kb
Pobierz plik (oswiadczenie_grupy_defaworyzowane.pdf)pobierz >>Oświadczenie - grupy defaworyzowane225 Kb
Pobierz plik (oswiadczenie_prowadzi_dzialalnosc_12mcy.pdf)pobierz >>Oświadczenie - prowadzi działalność 12mcy220 Kb
Pobierz plik (oswiadczenie_rozlicza_podatek_w_lok._us.pdf)pobierz >>Oświadczenie - rozlicza podatek w lok. US222 Kb
Pobierz plik (uszczegolowienie_do_kryteriow_wyboru_operacji.pdf)pobierz >>Uszczegółowienie do kryteriów wyboru operacji397 Kb
Pobierz plik (zaswiadczenie_o_doradztwie.pdf)pobierz >>Zaświadczenie o doradztwie206 Kb

Odsłony: 474

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

TopDesktop version