Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Dodatkowe kryterium do zapytania ofertowego nr 5/2017/RPOWS z dnia 20 lipca 2017r.

top
Do udziału w postępowaniu dopuszczone są osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem osobistego wykonania zlecenia.

down

Odsłony: 398

Informacja o zakończonym naborze

Informujemy, iż w zakończonym w dniu 22 czerwca 2017r. naborze wniosków 3/2017 o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy" na przedsięwzięcie 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR wdrażanej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostało złożonych 41 wniosków. Weryfikacja zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia zostaną dokonane w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

euro

Odsłony: 505

Informacja

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" pragnie poinformować, że z powodu pilnych spraw w terenie, biuro będzie czynne w dniu 21.07.2017 r. do godziny 13.30. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod numerami telefonów 784 022 704, 784 022 705, 784 022 706.

Odsłony: 412

VI Święto Pieroga

Dnia 03.09.2017 r. w Bobrzy, już tradycyjnie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" będzie uczestniczyła w "VI Święcie Pieroga" w Bobrzy. Lokalni artyści chętni do współdzielenia stoiska z LGD proszeni są o kontakt z biurem, pod nr 784 022 704, 784 022 705, 784 022 706 oraz 41 303 22 44.

Odsłony: 494

Informacja

Portal Ogłoszeń ARiMR dla nWnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.


W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl


Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów".
Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Odsłony: 456