Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Podsumowanie projektu ,,Marsz po Zdrowie" w 2020 r.

W 2020 r. w ramach projektu współpracy ,,Marsz po Zdrowie” odbyło się kilka wydarzeń, zorganizowanych przez Lokalne Grupy Działania zrzeszone w projekcie. Wszystkie one, zgodnie z ideą przyświecającą twórcom projektu, przyczyniły się do integracji społeczności lokalnych, propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, promowania miejscowych walorów historyczno-kulturowych. W trzech z nich uczestniczyli mieszkańcy terenu LGD ,,Dorzecze Bobrzy”.
W dniu 1 lipca 2020 r. w Sadowiu odbył się rajd nordic walking, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego. Marszruta przebiegała trasą zieloną Parku nordic walking i liczyła 4,8 km. W rajdzie uczestniczyła licząca 14 osób grupa przedstawicieli biura i terenu LGD ,,Dorzecze Bobrzy”.
 
12 września 2020 r. w Hucie Szklanej odbył się rajd nordic walking, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Wokół Łysej Góry. Jego trasa przebiegała 6-cio kilometrową, malowniczą pętlą czerwoną, której początek zlokalizowany jest nieopodal wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wśród uczestników rajdu była grupa przedstawicieli LGD ,,Dorzecze Bobrzy”.
 
25 września 2020 r. na terenie LGD ,,Dorzecze Bobrzy” odbył się rajd nordic walking w Grzymałkowie (gmina Mniów). Uczestnicy rajdu pokonali 6-cio kilometrowy odcinek trasy czarnej parku nordic walking w gminie Mniów. Całość tej trasy liczy blisko 15 kilometrów i wiedzie m.in. przez Mniów, Borki i Grzymałków. W organizację wydarzenia zaangażowane były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Żurawinki", które zadbały o poczęstunek dla uczestników rajdu. Malowniczą trasę w Grzymałkowie, obok mieszkańców LGD ,,Dorzecze Bobrzy”, pokonali goście z Lokalnych Grup Działania, współpracujących przy projekcie ,,Marsz po Zdrowie”.
 
Każdy rajd prowadzony był przez wykwalifikowanych instruktorów, który pomagali w doborze kijów (można było je wypożyczyć w biurze rajdu) oraz dbali o zachowywanie właściwej techniki przez chodziarzy. Część z nich uzyskało kwalifikacje w ramach szkolenia instruktorskiego, które odbyło się w listopadzie 2019 r. w ramach projektu ,,Marsz po Zdrowie”. Wszystkie imprezy kończyły się poczęstunkami, które były okazją do zawierania nowych znajomości i integracji.
 
Projekt współpracy ,,Marsz po Zdrowie” zrzesza 8 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego.
Jego celem jest podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ośmiu LGD-ów. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
Z przebiegiem tras na obszarze działania LGD „Dorzecze Bobrzy” można zapoznać się pod adresem:
https://www.czasnamarsz.pl/