Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Rozwijanie działalności gospodarczej / Nabór nr 1/2018

baner top-2014-2020

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"
ogłasza nabór wniosków nr 1/2018
o przyznanie pomocy dla operacji
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy"
Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR
wdrażanej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 


Termin naboru wniosków:
15.01.2018 r. - 29.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie, Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” -  Kostomłoty II ul. Kościelna 2a;   26-085 Miedziana Góra;
w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:
Refundacja.

Zakres tematyczny operacji:
Wsparcie operacji polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

Warunki udzielenia wsparcia:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.2 „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 2.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 1/2018 Przedsięwzięcie 2.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR” wynosi ogółem 700 507 PLN (słownie złotych: siedemset tysięcy pięćset siedem).

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" www.dorzeczebobrzy.eu oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy".
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 303 22 44.
Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

 

 word-40x40

Regulamin ogłoszenia konkursu 2.1.2 rozwijanie działalności gospodarczej

 excel-40x40Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)
 acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 3z (od 01.12.2017)
 acrobat-40x40Formularz umowy o przyznanie pomocy 6z (od 16.10.2017)
 acrobat-40x40Zał. 1 do umowy 6z - zestawienie rzeczowo-finansowe operacj (od 16.10.2017)
 acrobat-40x40Zał. 2 do umowy 6z - wykaz działek ewidencyjnych (od 16.10.2017)
 acrobat-40x40Zał. 3 do umowy 6z - kary administracyjne (od 16.10.2017)
 acrobat-40x40Zał. 3a do umowy 6z - kary administracyjne - ustawa (od 16.10.2017)
 word-40x40Procedura wyboru operacji
 word-40x40Kryteria wyboru operacji
 word-40x40Uszczegółowienie do kryteriów wyboru operacji
 word-40x40Regulamin Pracy Rady
 word-40x40Biznesplan 3z (od 16.10.2017)
 excel-40x40Biznesplan - tabele finansowe 3z (od 16.10.2017)
 acrobat-40x40Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu 3z (od 16.10.2017)
 excel-40x40Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 acrobat-40x40Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
 excel-40x40Wniosek o płatność 3z (od 16.10.2017)
 acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 3z (od 16.10.2017)
 excel-40x40Wniosek o zaliczkę
 acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę
 acrobat-40x40Wzór gwarancji zaliczkowej
 excel-40x40Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 acrobat-40x40Instrukcja do formularza pomocy de minimis
 acrobat-40x40Wniosek o wpis do ewidencji producentów
 acrobat-40x40Wniosek o wpis do ewidencji producentów - formularz aktywny - do edycji
 word-40x40Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy
 excel-40x40Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 acrobat-40x40Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
 word-40x40Oświadczenie - siedziba na terenie
 word-40x40Oświadczenie 3 lata w branży
 word-40x40Oświadczenie grupy defaworyzowane
 word-40x40Oświadczenie prowadzi działalność 12mcy
 word-40x40Oświadczenie o wykorzystaniu logotypu LGD
 word-40x40Oświadczenie rozlicza podatek w lokalnym US
 word-40x40Zaświadczenie o doradztwie

Aby zapisać dokumenty na dysku komputera należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako ..."