Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Przedsięwzięcie 1.4.2 „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej”

baner top-2014-2020

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"
ogłasza nabór wniosków nr 1/2019
o przyznanie pomocy dla operacji
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy"
Przedsięwzięcie 1.4.2 „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej”
wdrażanej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin naboru wniosków: 
20.05.2019 r. - 04.06.2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie,Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” - Kostomłoty II ul. Kościelna 2a; 26-085 Miedziana Góra;
w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:
Refundacja.

Zakres tematyczny operacji:
Wsparcie operacji polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Warunki udzielenia wsparcia:
Zostały szczegółowo określone wRegulaminie naboru wniosków nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 1.4.2 „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone wRegulaminie naboru wniosków nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie

1.4.2 „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone wRegulaminie naboru wniosków nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 1.4.2 „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: 
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr1/2019 Przedsięwzięcie 1.4.2 „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej” wynosi ogółem 510 183 PLN (słownie złotych: pięćset dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy).

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy"www.dorzeczebobrzy.euoraz w biurze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy".

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 303 22 44.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

 

Regulamin ogłoszenia konkursu 1.4.2 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej

excel-40x40Wniosek o przyznanie pomocy
acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
acrobat-40x40Umowa o przyznaniu pomocy
acrobat-40x40Zał. nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
acrobat-40x40Zał. nr 2 do umowy - wykaz działek ewidencyjnych
acrobat-40x40Zał. nr 3 do umowy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
acrobat-40x40Zał. nr 3A do umowy - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
word-40x40Procedura wyboru operacji
word-40x40Regulamin Pracy Rady
word-40x40Kryteria wyboru operacji
word-40x40Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy
excel-40x40 Wniosek o płatność
acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
excel-40x40 Wniosek o zaliczkę
acrobat-40x40Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę
excel-40x40  Wzór gwarancji zaliczkowej

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - zmiana 31.08.2017r. - http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Aby zapisać dokumenty na dysku komputera należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako ..."