Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Zaproszenie do udziału w konkursie ARIA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w prestiżowym konkursie Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA23), który dotyczy projektów zrealizowanych z PROW 2014-2020. ARIA23 stanowi kontynuację osiągnięć konkursu Rural Inspiration Awards (RIA), organizowanym corocznie od 2019 do 2022 roku.


Konkurs jest organizowany przez Europejską Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network) i ma na celu promocję najskuteczniejszych i najbardziej innowacyjnych działań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Organizatorzy każdego roku podkreślają inny obszar, w tym roku skupiając się na "Podnoszeniu kompetencji w rolnictwie i na obszarach wiejskich". 

Cele konkursu:

 • Promocja wizerunku sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej;
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na gospodarki i społeczności wiejskie Europy;
 • Promowanie zmiany i podnoszenia kwalifikacji na obszarach wiejskich w Europie;
 • Wspomaganie pracy krajowych sieci obszarów wiejskich KSOW, w następujących zadaniach:
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem Europejskiej sieci WPR;
  • ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Kategorie tematyczne konkursu:

 • Inteligentne i konkurencyjne rolnictwo: projekty finansowane w ramach WPR, które przyczyniają się do stworzenia inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego, zapewniającego długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.
 • Ochrona środowiska: projekty finansowane w ramach WPR, które wzmacniają ochronę środowiska, w tym bioróżnorodność, przeciwdziałają zmianom klimatu, wykazują zrównoważony rozwój i/lub przyczyniają się do ekologicznej odbudowy.
 • Struktura społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich: projekty finansowane w ramach WPR, które wykazują swój wkład we wzmacnianie odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie, uwzględniają aspekty społeczne w innowacyjny sposób, wykazują zrównoważone podejście do zwiększania korzyści płynących z cyfryzacji w rolnictwie i w społecznościach wiejskich, przyczyniają się do włączenia społecznego i odporności społeczeństwa wiejskiego lub wspierają wiejskich przedsiębiorców i przedsiębiorstwa w innowacyjny sposób.
 • Umiejętności wiejskich interesariuszy (zainspirowane faktem, że rok 2023 jest Europejskim Rokiem Umiejętności): projekty finansowane w ramach WPR, które prezentują uczenie się przez całe życie, umożliwiają ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wspierają innowacje i konkurencyjność.
 • Głosowanie internetowe - w głosowaniu publicznym zostanie nagrodzony jeden projekt z listy 24 projektów - finalistów.

Najważniejsze informacje ARIA23 składa się z dwóch etapów, a zgłoszenia z Polski przyjmujemy do 10 lipca 2023 roku. Wszystkie projekty muszą być zgłoszone za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Każdy projekt zgłoszony do konkursu powinien prezentować konkretną wartość dodaną, innowacyjność oraz zaangażowanie różnych interesariuszy. Szczególnie cenimy projekty, które wykazują zaangażowanie młodych ludzi i kobiet. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym warunki udziału i kryteria wyboru oraz formularz zgłoszeniowy, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej ksow.pl pod adresem: https://ksow.pl/aktualnosc/zaproszenie-do-udzialu-w-europejskim-konkursie-na-projekty-zrealizowane-z-prow-2014-2020 Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z panią Agatą Markuszewską z JC KSOW pod numerem telefonu 22 274 23 30.

Czekamy na Państwa projekty!

Z poważaniem,

Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich