Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost atrakcyjności oferty kulturowej instytucji społecznych”

baner top-2014-2020

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"
ogłasza nabór wniosków nr 3/2018/G
o przyznanie powierzenie grantu
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy"
Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost atrakcyjności oferty kulturowej instytucji społecznych”
wdrażanej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin naboru wniosków: 
12.07.2018 r. - 25.07.2018 r.

 

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie,Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” - Kostomłoty II ul. Kościelna 2a; 26-085 Miedziana Góra;
w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Forma wsparcia:
Refundacja.

 

Zakres tematyczny operacji:
W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

Warunki udzielenia wsparcia:
Zostały szczegółowo określone wRegulaminie naboru wniosków nr 3/2018/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost atrakcyjności oferty kulturowej instytucji społecznych” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone wRegulaminie naboru wniosków nr 3/2018/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone wRegulaminie naboru wniosków nr 3/2018/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy", Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost atrakcyjności oferty kulturowej instytucji społecznych” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: 
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr3/2018/G Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost atrakcyjności oferty kulturowej instytucji społecznych” wynosi ogółem 300 000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy).

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy"www.dorzeczebobrzy.euoraz w biurze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy".

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.41 303 22 44.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

 

 

 word-40x40

Regulamin ogłoszenia grantu 1.1.2 oferta kulturowa instytucji społecznych

 word-40x40Wniosek o powierzenie grantu
 word-40x40Wzór umowy o powierzenie grantu
 word-40x40Procedura wyboru i oceny grantobiorców
 word-40x40Regulamin Pracy Rady
 word-40x40Minimalne wymagania stawiane wnioskom o przyznanie pomocy
 word-40x40Instrukcja wypelniania wniosku o powierzenie grantu
 word-40x40Wniosek o płatność Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu
 word-40x40Kryteria wyboru operacji
 word-40x40Uszczegółowienie do kryteriów wyboru operacji
 word-40x40Oświadczenie o siedzibie na terenie LGD
 word-40x40Oświadczenie o wykorzystaniu logotypu LGD
 word-40x40Oświadczenie o grupie defaworyzowanej
 word-40x40Oświadczenia o VAT do Wniosku o płatność
 word-40x40Zaświadczenie o doradztwie

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - zmiana 31.08.2017r. - http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

UWAGA GRANTOBIORCY!!

W związku z wejściem w życie zmian w zakresie ochrony danych osobowych wraz z dokumentacją konkursową należy załączyć odpowiednie deklaracje zgody.

 word-40x40RODO klauzule 19.2_1
 word-40x40RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2
 word-40x40RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Aby zapisać dokumenty na dysku komputera należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako ..."