Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Stan realizacji LSR na koniec 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" w roku 2018 przeprowadziła 6 naborów wniosków o środki pomocowe z Leadera. Jako pierwszy (styczeń 2018 r.) ruszył konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej. Zainteresowanie mieszkańców było duże a liczba złożonych wniosków znacznie przekroczyła zaplanowaną na ten nabór alokację środków. W ramach naboru wniosków 1/2018 na przedsięwzięcie „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR" zostało złożonych 16 wniosków, 7 wniosków zmieściło się w limicie środków przeznaczonych w naborze.

W styczniu/lutym 2018 r. zostały przeprowadzone również 2 nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięć:

- 1.1.1 „Organizacja imprez kulturowych i sportowych” nabór 1/2018/G

- 1.2.2 „Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców” nabór 2/2018/G

W ramach naboru nr 1/2018/G zostało złożonych 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 129 605,00 zł. 11 wniosków grantowych zostało wybranych do sfinansowania, jeden projekt nie spełnił warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru.

W ramach naboru nr 2/2018/G wpłynęło 17 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 139 669,00 zł. – 16 wniosków grantowych zostało wybranych do sfinansowania, jeden projekt został wycofany przez Wnioskodawcę.

W dniu 25 lipca 2018 r. zostały zakończone trzy nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięć:

- 1.1.2 „Wzrost atrakcyjności oferty kulturowej instytucji społecznych” nabór 3/20185/G

- 1.2.4 „ Promocja lokalnych zasobów obszaru LGD w tym produktów lokalnych i rzemiosła” nabór 4/2018/G

- 1.3.1 „ Promocja i zintegrowanie usług i produktów turystycznych – budowa marki obszaru” nabór 5/2018/G

W ramach naboru 3/2018/G wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 92 109,00 zł. – 6 wniosków grantowych zostało wybranych do sfinansowania.

W ramach naboru 4/2018/G wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 52 227,00 zł. – 6 wniosków grantowych zostało wybranych do sfinansowania.

W ramach naboru 5/2018/G wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 52 710,00 zł. – 6 wniosków grantowych zostało wybranych do sfinansowania.

Do koniec grudnia 2018r. zostało podpisanych 5 umów o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Zarządem Województwa.

W dniu 19.12.2018 r. o godzinie 11.00 w Hotelu „Tęczowy Młyn” w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami w ramach realizowanych przez nas projektów grantowych. Podpisanych zostało 27 umów, na realizacje projektów w ramach 2 naborów. Nabór 1/2018/G wniosków o powierzenie grantu - Przedsięwzięcie 1.1.1 „Organizacja imprez kulturowych i sportowych” oraz nabór nr 2/2018/G na Przedsięwzięcie 1.2.2 „Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców”.