Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Stan realizacji LSR na koniec 2019 r.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy" w roku 2019 przeprowadziła 13 naborów wniosków o środki pomocowe z Leadera. Jako pierwsze ruszyły w kwietniu nabory wniosków na realizację projektów grantowych na przedsięwzięcia:

- 1.2.1 „Podniesienie kapitału społecznego i kulturowego mieszkańców” nabór 1/2019/G

- 1.2.3 „Pobudzenie obywatelskości wśród młodzieży” nabór 2/2019/G

- 1.2.4 „Promocja lokalnych zasobów obszaru LGD w tym produktów lokalnych i rzemiosła” nabór 3/2019/G

- 1.3.1 „Promocja i zintegrowanie usług i produktów turystycznych – budowa marki obszaru” – wydarzenia promocyjne nabór 4/2019/G

- 1.3.1 „Promocja i zintegrowanie usług i produktów turystycznych – budowa marki obszaru” – powstanie zintegrowanych ofert turystycznych 5/2019/G

W ramach naborów wniosków na projekty grantowe nr: 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 5/2019/G nie wpłynęły żadne wnioski o przyznanie pomocy.

W czerwcu zostały ponownie ogłoszone nabory wniosków na powyższe przedsięwzięcia, na które również nie wpłynęły żadne wnioski o przyznanie pomocy.

Na przełomie maja i czerwca został ogłoszony nabór wniosków 1/2019 na przedsięwzięcie 1.4.2 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej. Limit środków w ramach ogłoszonego naboru wynosił 510 1836,00. W ramach naboru 1/2019 wpłynęło do biura LGD „Dorzecze Bobrzy” 7 wniosków. Wszystkie wnioski zostały wybrane do sfinansowania i zmieściły się w limicie środków w ramach ogłoszonego naboru. W lipcu 2019 r. pełna dokumentacja została przekazana do Zarządu Województwa w celu dalszej oceny. Do grudnia 2019r zostały podpisane 4 umowy o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2019.

W listopadzie 2019r. zostały ogłoszone 2 nabory wniosków w ramach przedsięwzięć: 1.4.1 Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie - nabór 2/2019 oraz 2.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR - nabór 3/2019. Limit środków w ramach naboru 2/2019 wynosi 358 401,17 zł., natomiast w ramach naboru 3/2019 914 324,30 zł.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” w ramach ogłaszanych naborów wniosków przeprowadziła po jednym spotkaniu konsultacyjno – szkoleniowym w każdej z gmin objętych LSR oraz prowadzone było doradztwo w biurze LGD.