Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Podsumowanie roku 2020 w LGD ,,Dorzecze Bobrzy"

Rok 2020 pokrzyżował plany wszystkim. Jednak, mimo wymuszonego ograniczenia aktywności, wiele planów udało się wyprowadzić w życie.

W lutym 2020 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, mające na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców obszaru działania LGD. Wiązało się to z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Większość respondentów opowiedziała się za chęcią otwarcia nowej działalności gospodarczej. Na drugim miejscu zainteresowaniem cieszył się rozwój już istniejących firm. Najmniej osób wyraziło chęć pozyskania środków w ramach projektów grantowych i przedsięwzięć infrastrukturalnych. Wskazało to drogę, na którą należało skierować Lokalną Strategię Rozwoju, tak, aby najpełniej odpowiadała ona potrzebom mieszkańców.

Jednocześnie trwały prace nad oceną wniosków złożonych w ramach naborów 2/2019 i 3/2019, które odbyły się w ostatnich dniach 2019 r. W ramach pierwszego konkursu wybrano do finansowania 5 wniosków na sumę 352 580,22 zł, zaś w drugim wsparcie otrzymało 8 podmiotów na kwotę 783 928 zł.

W ubiegłym roku odbywały się także wydarzenia, związane z realizacją projektu współpracy ,,Marsz po Zdrowie”. Przedstawiciele naszej LGD uczestniczyli w rajdach organizowanych przez inne Lokalne Grupy Działania, zaś cały sezon na trasach nordic walking został zwieńczony rajdem w Grzymałkowie w gminie Mniów. Projekt współpracy ,,Marsz po Zdrowie” realizowany jest przez 8 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego i zakłada podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W dniach 23-25 lipca 2020 roku w ramach projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”, odbyła się wizyta studyjna na obszarze LGD ,,Zielony Wierzchołek Śląska”, w której uczestniczyło 13 osób z terenu Lokalnej Grupy Działania ,,Dorzecze Bobrzy”. Osoby te prowadzą lub planują otworzyć działalność gospodarczą. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami LGD ,,Zielony Wierzchołek Śląska” oraz tamtejszymi przedsiębiorcami, m.in. Agroturystyka w Zwierzyńcu, Folwark Kamyk i firma Consonni, podczas których miała miejsca wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Przedstawiciele LGD ,,Dorzecze Bobrzy” mieli także możliwość zapoznania się z walorami turystycznymi wizytowanych terenów, zwiedzając jaskinię Rozalin oraz prywatne Muzeum Dywizjonu 303. W wizycie studyjnej towarzyszyli nam reprezentanci Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Jesienią podsumowano projekt współpracy ,,Kreator Przedsiębiorczości”, w którym uczestniczyła nasza LGD. Celem projektu, realizowanego przez 21 Lokalnych Grup Działania był wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, promowanie lokalnej przedsiębiorczości, poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt był dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 2 951 785 zł, zaś koszty całkowite projektu 3 128 411,75 zł. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była Lokalna Grupa Działania ,,Region Włoszczowski”.

W ramach projektu udało się nam pozyskać fundusze na wyposażenie Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i organizację kilku krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych oraz przeprowadzić szereg szkoleń dla mieszkańców (dotyczących m.in. prowadzenia księgowości czy ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie). Udzielane było także bezpłatne doradztwo prawne, księgowe i marketingowe dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Jednocześnie pracownicy LGD, mimo specyficznych warunków pandemicznych, które wymusiły pewne ograniczenia i reorganizację trybu pracy biura, udzielali doradztwa i wsparcia merytorycznego, tak Beneficjentom, realizującym swoje projekty, jak i osobom zainteresowanym otrzymaniem wsparcia w przyszłych naborach.